Forside gfk

1396383951 174774Udstyr
Ganløse Fitness Klub tilbyder medlemmerne kvalitets udstyr fra bl.a. Eleiko, Viking og Technogym.

1396384106 calendarArangementer
Ganløse Fitness Klub har gang i mange aktiviteter. For unge & ældre brugere

memberBestyrelsen
består af 7 poster: en formand, en kasserer, en sekretær og fire bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Derudover er der fire udvalg som står for vedligeholdelse af udstyr, rengøring, planlægning af aktiviteter og webmaster.

1396387675 bookBestemmelser
Klik her for at læse reglementerne.

Klik her for at læse vedtægterne.

 Vores fysioterapeut Julie kommer lørdag d. 10. MARTS kl. 10 - 13

Du kan få lettere skadesbehandling samt hjælp til din træning

 

 

Generalforsamling


Torsdag d. 01.03.2018 kl. 19.00 i Ganløsehallens mødelokale på 1. sal.
GRATIS vand/øl til deltagerne. Alle som ikke har fået en GRATIS T-shirt kan få en udleveret.


Dagsorden for generalforsamlingen
− Pkt.1: Valg af dirigent.
− Pkt.2: Valg af stemmetællere.
− Pkt.3: Bestyrelsens beretning.
− Pkt.4: Fremlæggelse og godkendelse af klubbens regnskab.
− Pkt.5: Fremlæggelse af klubbens budget for kommende regnskabsår, og fastsættelse af kontingent.
− Pkt.6: Behandling af indkomne forslag.
− Pkt.7: Valg til bestyrelsen (genvalg er muligt)
* Valg af formand for to år (lige år) • Martin Iversen er villig til genvalg, men det bliver så den sidste periode!
* Valg af kasserer for to år (ulige år) • Stig er derfor ikke på valg
* Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (ulige år) • Ingen på valg i år
* Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (lige år) • Ny kandidat er vores medlem Monica Ørting.
* Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år • ?
* Valg af 1 revisor • Ønsker vores nuværende at fortsætte?
* 1 revisorsuppleant for et år • Ønsker vores nuværende at fortsætte?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KOSTTILSKUD med skjulte dopingstoffer

ADVARSEL